Magamról

A pszichológusi munka legfontosabb eleme maga a kapcsolat. Az elfogadó, őszinte, támogató, ember és ember közötti kapcsolatban van esély igazi változásra, gyógyulásra. Tapasztalatom szerint a mai világunkban egyre távolabb és távolabb kerülünk egymástól, az emberek sokkal inkább ki vannak éhezve az olyan kapcsolatokra, melyek őszinte tükörként szolgálhatnak számukra. Célom, hogy a hozzám segítségért fordulók világba vetett bizalmát újra visszaadjam, hogy képesek legyenek nyitottak lenni önmagukra és másokra.

Mivel dolgozom?

Eszköztáramban dinamikus és kognitív technikák egyaránt megtalálhatóak. A dinamikus módszertan áll hozzám a legközelebb, melynek fókuszában az emberek tudattalan motivációinak, mentális folyamatainak feltárása áll. A tárgykapcsolatelméleti megközelítések rendkívül fontosak a számomra, meggyőződésem, hogy csak az egészséges, szimmetrikus kapcsolatban bontakozhat ki a lélek. Nagy hangsúlyt helyezek a kognitív megközelítésekre is, melyek az emberek világról alkotott hiedelmeivel, meggyőződéseivel és ezek megváltoztatásával foglalkoznak. Sok inspirációt merítek a narratív pszichológiai megközelítésből, abból, hogy a mindennapjainkban történt események elmesélése hogyan válhat valós gyógyító eszközzé. Végül, de nem utolsó sorban nagy hatással volt rám a pszichológiai munka Jungiánus megközelítése, így nagy hangsúlyt fektetek az álmokra is.

Tanulmányaim, szakmai munkásságom

Pszichológusi diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen Klinikai és Egészségpszichológiai mesterszakán szereztem, ahol olyan kiváló tanárokhoz volt szerencsém, mint Bagdy Emőke. Komplex művészeti terapeuta és meseterapeuta végzettséget az Antalfai Márta vezette képzésen szereztem az egyetemmel párhuzamosan. Szakdolgozataimat az internethasználat pszichológiájából, és az átmeneti otthonokba bekerülő gyermekek bekerülési körülményeiről írtam. Az egyetem után elvégeztem az NLP Practitioner képzést.

Az egyetem után részt vettem a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának Szociálpszichológiai doktori programjában. Ezzel párhuzamosan 2011-2014 között részt vettem a Magyar Tudományos Akadémia Narratív pszichológiai csoportjának munkájában.

2012-től a Károli Gáspár Református Egyetem megbízott előadója vagyok, ahol többek között művészetterápiát és személyiséglélektant tanítok.

2015-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociálpszichológia tanszékén tartok órát és kutatok.

Tanácsadói és oktatói munkám mellett több magyarországi és nemzetközi kutatási projektben veszek részt.